پاسخ پرسش های پر تکرار

1.ابتدا وارد پروفایل خود شوید.
2.محصول مورد نظر خود را جستو جو کنید.
3.بر روی افزودن به سبد خرید کلیلک کنید.
4.شما می توانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید.
5.آدرس تحویل سفارش خود را انتخاب نمایید.
امکان تغییر یا ویرایش آدرس در این مرحله وجود دارد.
6.موقعیت ادرس خود را روی نقشه انتخاب کنید.
سپس آدرس و مشخصات تحویل گیرنده را ثبت نمایید.
7.برای تکمیل خرید خود شیوه ارسال سفارش خود را انتخاب کنید.
8.در آخرین مرحله می توانید شیوه پرداخت سفارش خود را انتخاب کنید.
9.سفارش شما با موفقیت ثبت شد .